Privacy verklaring

Bij het verlenen van diensten verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij je hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
Mooie Momenten Pot – Bianca Heijnen
www.mooiemomentenpot.nl
Westkreek 38
7325 NC Apeldoorn
Tel: +31 6 220 64 055

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mooie Momenten Pot verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsgegevens
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Geslacht contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mooiemomentenpot@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mooie Momenten Pot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het onderhouden van contact via telefoon en/of e-mail
 • het bieden van webtekst- en webadviesdiensten
 • beheer van klantenbestand
 • facturering
 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • het verbeteren van dienstverlening
 • marketing
 • nakomen van wettelijke verplichtingen
 • het voeren van eventuele geschillen
 • het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mooie Momenten Pot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mooie Momenten Pot bewaart je NAW-gegevens digitaal en op papier minimaal 7 jaar volgens de eisen van de belastingdienst. Wil de klant dat zijn gegevens na 7 jaar vernietigd worden, dan kunt u een verzoek indienen via mooiemomentenpot@gmail.com.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mooie Momenten Pot verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mooie Momenten Pot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mooie Momenten Pot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mooiemomentenpot@gmail.com

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mooie Momenten Pot gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mooie Momenten Pot gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer over het verwijderen van cookies lees je op de website Veiliginternetten.nl.

De privacyverklaring kan worden aangepast. Deze pagina bestaat altijd uit de laatste versie. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2019.